Royal IHC investeert in nog meer Eendracht

Royal IHC investeert in nog meer Eendracht

“Van geven word je rijk!” Dat is de overtuiging van Bert-Jan de Keijzer, penningmeester van de IHC Foundation en area sales manager voor Afrika. “Overal waar we als bagger- en offshorebedrijf actief zijn, willen we iets terugdoen voor de samenleving en met dat doel zijn we afgelopen zomer ook met de Eendracht op stap gegaan. Een zeiltocht samen met onze medewerkers en Rotterdamse nieuwkomers via Stichting Mano, dát gaan we in de toekomst zeker vaker doen.”

“Onze foundation bestaat sinds 2012”, vervolgt Bert-Jan. “Binnen Royal IHC waren al veel initiatieven om mensen waarmee het slechter gaat te helpen, maar we wilden dit graag centraal regelen. Voor mij was dit ook echt een persoonlijke drive om dit voor ons bedrijf wereldwijd goed op te zetten. Vanuit mijn werk heb ik veel landen bezocht waar mensen het niet goed hebben en ervaren dat je soms al met iets kleins kan helpen. Van geven word je rijk. We maken overigens niet alleen geld over, maar we willen juist onze medewerkers betrekken bij de verschillende goede doelenprojecten waarin wij investeren. We kijken daarbij wel naar projecten die passen bij de maritieme wereld waarin wij actief zijn. Zo is de kans ook het grootst dat we onze collega’s kunnen stimuleren hun talenten direct in te zetten voor het project. Verder hebben we ook een potje voor persoonlijke initiatieven van medewerkers, zoals wanneer iemand wil deelnemen aan een sponsorloop voor bijvoorbeeld het KWF Kankerfonds. Het gaat er ons steeds om die directe betrokkenheid te ondersteunen. Een mooi voorbeeld van hoe wij al jaren projecten steunen is Mercy Ships, waar artsen en verplegers aan boord medische zorg verlenen aan arme mensen. Wij steunen onze medewerkers die willen helpen tijdens bijvoorbeeld het groot onderhoud aan deze schepen en vergoeden de reiskosten en kost- en inwoning. Onze mensen doen dit in vakantietijd en dit kost hen dus vrije dagen.”

Wegwijs maken en kansen bieden
“Met de Eendracht hebben we dit jaar voor het eerst een project georganiseerd. De combinatie van het maritieme raakvlak en de goede doelenreizen aan boord sprak ons enorm aan. Het bleek ook mogelijk om onze medewerkers direct bij dit project te betrekken en dat past nu eenmaal binnen onze selectiecriteria. Voor deze dag is er op advies van de Eendracht gekozen voor SamenDoorSamen. Een initiatief van Stichting Mano om (jonge) statushouders wegwijs te maken en kansen te bieden om zich verder te ontwikkelen binnen de mogelijkheden van onze samenleving. Binnen een uur na onze interne oproep om aan deze tocht mee te doen, zaten we vol qua aantal inschrijvingen. Overigens, de meeste mensen die bij ons werken hebben ook persoonlijk een binding met de maritieme wereld. Hoe mooi is het dan om op zo’n prachtig zeilschip mee te kunnen varen en tegelijkertijd andere mensen te helpen. Ook de samenwerking met de stichting is heel goed gegaan. Constructief met duidelijke afspraken, zoals over welke coronamaatregelen aan boord zijn genomen. Dit laatste hebben we wel binnen ons speciale coronacrisisteam gecheckt, maar de Eendracht heeft dit goed voor elkaar.”

Veiligheid dé basis voor geluk
Op een zomerse dag in augustus stapten elf medewerkers van Royal IHC en dertien statushouders aan boord van de Eendracht. Een van hen was Bas van Oosterhout, bestuurslid van de foundation en online marketeer bij Royal IHC. “Een geweldige ervaring om met elkaar te praten en te zeilen”, vertelt Bas enthousiast. “Samen met Bert-Jan was ik betrokken bij de organisatie. Het animo binnen Royal IHC was groot, want we hebben een aantal medewerkers op de wachtlijst moeten zetten voor een volgend project. De hele opzet voor deze dag is gewoon goed gelukt. Ook het weer was prachtig; geen drup regen, wel veel wind. Dat laatste bleek voor sommige opstappers eenmaal op de Noordzee toch iets te ruig. We zijn weer omgekeerd, de Nieuwe Maas op en hadden ondertussen alle vrijheid om over en weer te praten over ervaringen. Vanuit onze bijdrage hebben we vooral verteld over hoe het in ons land werkt als je hier aan de slag wilt. De Eendracht-organisatie had weliswaar voorbeeldvragen voorbereid die wij tijdens ons ochtendprogramma konden gebruiken, maar al snel gingen de gesprekken vanzelf. Zo van wat vind je gaaf om te doen, waar word jij gelukkig van, waarom ben je juist naar Nederland gekomen? De hartverscheurende feiten die dan worden gedeeld, dan word je wel met de neus op de feiten gedrukt. Veiligheid is echt dé basis van geluk! Je realiseert je nog meer hoe goed wij het hier in Nederland hebben. Het was echt schrijnend om verhalen te horen van iemand die zijn vader niet meer kan zien, omdat deze op de vlucht is voor de regering, of over de noodzaak te moeten vluchten omdat er constant bommen over je hoofd vliegen.”

Samen actief willen delen
“Wat echt goed was, de deelnemers wilden heel graag in het Nederlands met ons praten. Hoe belangrijk het is om de Nederlandse taal te kunnen spreken, benadrukte ook een leuk stel uit Syrië. In dit land hadden ze een eigen onderneming en nu voelen ze zich minder slim omdat ze onze taal nog niet goed beheersen, terwijl ze daar dus alles goed voor elkaar hadden tot het moment dat ze moesten vluchten.

In de middag kon iedereen meehelpen om de Eendracht onder zeil te houden. We hebben samen de zeilen gehesen, samen aan de touwen getrokken. Even fysiek met elkaar bezig zijn, versterkt juist dat gevoel van ik hoor er bij. Wat ik zeker nog wil meegeven: de bemanning van de Eendracht is geweldig! Zoveel lieve mensen die van alles doen om zo’n dag te laten slagen. We kwamen werkelijk niets tekort.

Kortom, samen actief bezig zijn op zo’n zeilschip met mensen die graag iets willen delen, is echt een prachtige combinatie.”

Meer weten over Royal IHC en de IHC Foundation? Kijk op https://www.royalihc.com/en/about-us/foundation.