De reis overtrof al mijn verwachtingen!

De reis overtrof al mijn verwachtingen!

-English version down below-

230729 Actieve zeilreis vanaf de Shetlandeilanden naar Rotterdam

Vraag: Voldeed de reis aan de verwachtingen?

Zeilreis: Als je gaat zeilen ben je vooral afhankelijk van de wind. Stroming is een andere bepalende factor. Stroming is redelijk voorspelbaar, maar de wind … Op de weersverwachtingen kon je al ruim van te voren zien dat de wind in de verkeerde hoek zat om zeilend de haven te verlaten. Gelukkig beschikt de Eendracht over een sterke motor.

Vanaf de Shetland eilanden: Om bij het schip te komen was al een reis op zich. Veel van de opstappers hadden er dan ook voor gekozen om er  een voorovernachting (230728) bij te boeken. … dan kon er ook nog een dag worden genoten van Sail Lerwick. Maar wie had er rekening gehouden met mist? Tot twee keer toe konden er geen vliegtuigen landen op de Shetland eilanden, zodat uiteindelijk drie opstappers niet op tijd aan boord konden komen.

Naar Rotterdam: Flexibel als we zijn, werden de reisplannen aangepast: “Als Mohammed niet naar de berg komt, dan komt de berg naar Mohammed”. Een paar opstappers kwamen per veerboot en een anderen werden op hun logeeradres benaderd. En zo werd zaterdagmorgen koers gezet naar Aberdeen om de gestrande opstappers op te halen. Uiteindelijk zijn we toch allemaal samen aangekomen in Rotterdam.

Actief: In eerste instantie lijkt het er dus op dat het vooral een re-actieve reis werd. De plannen om een nacht in het zonnige Aberdeen te blijven veranderden in een koers naar de Farne-eilanden. De plannen om daar “aan wal te gaan” veranderden door de vogelpest in een “van een afstandje kijken”. En het van een afstandje vogels kijken veranderde door de mist in verder varen en de vage silhouet van de vuurtoren door de verrekijker te aanschouwen.

En toen werd de reis actief in de zin van accuraat laveren tussen zandbanken en windmolenparken enerzijds en zoveel mogelijk wind vangen anderzijds. Er trok namelijk een lage drukgebied over met in zijn kielzog veel harde wind en buien. We hebben achtereenvolgens: gezeild met volzeil (zonder gaffeltopzeilen); de zeilen gestreken; geankerd in het oog van de depressie; gezeild met riffen in de zeilen; en gezeild met alleen bezaan, boomfok en binnenkluiver.

Langs de kust van Engeland hoefden de zeilen alleen maar worden getrimd. De binnenkluiver is echter wel meermalen gehesen en gestreken al naar gelang de wind aantrok of weer ging liggen. Toen we zuidelijker kwamen zijn we over stag gegaan en hebben zelfs een stormrondje gemaakt (gijpen met een groot schip).

Actief werd de reis ook door de zeegang. Zeker er was sprake van enige schommeling; je werd lekker in slaap gewiegd. Maar glad was de reis niet, want we doken van de ene golf in de andere. Gelukkig was er niemand zeeziek. Of dat lag aan de preventieve pleisters (die al lang waren uitgewerkt) of omdat we allemaal zeebenen hebben gekregen … wie zal het zeggen.

Antwoord: De reis overtrof al mijn verwachtingen in positieve zin!

Geraldine

230729 Active sailing trip from Shetland to Rotterdam

Q: Did the trip meet our expectations?

Sailing trip: You only are able to set sail to a specific destination when the wind blows in the right direction. The tide is also important; it helps enormously or is contra productive. The tides are fairly predictable, but the wind direction and speed … The weather forecast predicted a easterly wind so sailing out the harbor was no option. Fortunately the Eendracht has a strong engine.

From the Shetland Islands: Travelling to the ship was a long journey in itself, so many of the trainees had booked an extra overnight stay (230728). The advantage of that booking was too to enjoy the last day of Sail Lerwick. But who counted on fog? Twice a airplane tried to land on the Shetland Islands, but had to turn back to Aberdeen. In the end three passengers could not reach the ship in time.

To Rotterdam: Flexible as we are, the travel plans were adjusted: “If Mohammed does not come to the mountain, the mountain will come to Mohammed”. A few people came by ferry and others were called in from the local lodging place. So on Saturday morning course was set for Aberdeen to pick up the stranded sailors. In the end we all together arrived in Rotterdam.

Active: At first it seemed to become a very relaxed trip. We arrived in sunny Aberdeen and plans were made to stay there overnight. Then the planes changed into a course to the Farne Islands. The intent to go ashore was torpedoed due to the bird flu and the sight from a distance was impossible due to the fog. So we had to sail on. Some of us were able to discover the silhouette of the lighthouse with the binoculars.

Then the journey became more intensive. We had to navigate accurately between sandbanks and wind farms on the one hand and try to catch as much wind as possible on the other hand. A low pressure area passed over with a lot of strong wind and showers in its wake. Consecutively we set sail full rigged; lowered the sails; anchored in the eye of the depression; set sail again with reefed sails; lowered the mainsail and the schooner sail.

Sailing along the English coast the trip seemed to be smooth: the sail only needed to be trimmed. Several times the inner jib was hoisted, lowered, and hoisted again. In the end some sailing techniques were introduced: Tacking, and a “chicken jibe” (tacking more than 180° to avoid a jibe).

When the wind force increased the journey became less smooth: the quiet left-to-right swing changed into a rocky ride. Luckily no one got seasick. Whether this was due to the preventative patches (which had long since worn off) or because we all got sea legs… who knows.

A: The trip was much more than expected in a positive way.

Geraldine